Cvrčci
Světlušky
Motýlci
Třída Ferdy mravence
Berušky
Včelky
Naše školka
Školní řád
Aktuality
Přehled akcí
Zaujalo nás
Fotogalerie
Kroužky
Poplatky v MŠ
Kontakt
Napište nám
GDPR
 
  Aktuality

Výsledky zápisu

výsledky zápisu


Informace k zápisu ukrajinských dětí (Informacija pro zarachuvannja ukrajins'kych ditej)


Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na schůzku rodičů, jejichž děti nastupují
od září 2022 do mateřské školy.

Setkání se uskuteční v pondělí 27.6.2022 od 16.00 hodin na zahradě mateřské školy pokud počasí dovolí. V případě deště pak v budově školky v jídelně (horní patro). Na setkání získáte základní informace o provozu školy, platbách, akcích školy a další informace.

Na setkání s Vámi se těší
Radka Němečková – ředitelka
a Hana Němcová - zástupkyně ředitelky


 

U BroučkůMateřská škola „U Broučků“ Milovice
Dukelská 320,289 24 Milovice
Telefon: 325 577 223,www. ms-ubroucku.cz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

Oznámení

Informace k přijímání dětí z MŠ Sluníčko v době prázdninového provozu.
Prázdninový provoz v naší MŠ je od 1.- 31.8.2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Děti se přijímají na základě podané žádosti, která je k vyzvednutí v naší mateřské škole od 1.6. – 24.6.2022,
dále si ji můžete stáhnout na www stránkách školy - ve formátu .doc nebo .pdf.

2. Vyplněné žádosti se vracejí nejdéle do 24.6.2022. Žádosti po termínu již nebude
vyhověno.

3. Školné bude stanoveno podle doby docházky dítěte na žádosti.
Platit se bude při nástupu dítěte do MŠ v hotovosti nebo zasláním
stanovené částky na účet školy: 162879249/0600
(celý měsíc – 600,-Kč , 14 dní – 300,-Kč , 1 týden – 150,-Kč)

4. Stravné v částce 950,-Kč uhraďte předem (nejpozději do 30.7.2022) na účet Školní jídelny
Milovice- 162886158/0600,var.symbol-RČ dítěte a zprávy pro příjemce-jméno dítěte.
Na konci docházky dítěte Vám bude přeplatek vrácen na Váš účet, dle skutečného odběru
stravy.

Dne 20.5.2022
Radka Němečková
ředitelka školy


Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Ředitelství mateřské školy tímto oznamuje , že Rada Města na svém jednaní schválila usnesení č.666/2021 o uzavření mateřské školy v době letních prázdnin v tomto termínu:

Mateřská škola bude uzavřena  od  1. 7. – 31. 7. 2022.

Provoz končí  ve čtvrtek 30.6.2022.
Provoz opět začíná v pondělí 1.8.2022.

Zaměstnaní rodiče si mohou podat přihlášky do mateřské školy Sluníčko, která zabezpečí prázdninový provoz v době uzavření naší mateřské školy.

Upozornění:  Informace k podávání přihlášek do MŠ Sluníčko bývají  zveřejněny na www stránkách této mateřské  školy v jarních měsících (duben, květen).

 


zpět  zpět