Cvrčci
Světlušky
Motýlci
Třída Ferdy mravence
Berušky
Včelky
Naše školka
Školní řád
Aktuality
Přehled akcí
Zaujalo nás
Fotogalerie
Kroužky
Poplatky v MŠ
Kontakt
Napište nám
 
  Aktuality

Výsledky dotazníku rodičů

dotazník vyplnilo 83 rodičů ( ze 120 )

S prostředím této MŠ (budova, prostory, výzdoba) jsme spokojeni.
ano       b. spíše ano        c. spíše ne        d. ne
70               11                       1                   1
zápach a vydýchaný vzduch 2x
Rekonstrukce vnitřních prostor 2x

S vnitřním vybavením MŠ (nábytek, náčiní pomůcky) jsme spokojeni.
ano       b. spíše ano       c. spíše ne       d. ne
68                 14                     0                1
modernizace nábytku 2x

S prostředím zahrady MŠ jsme spokojeni.
ano        b. spíše ano        c. spíše ne       d. ne
71                  10                     2                0
více herních prvků. prolézačky 7x
hřiště na míčové hry 1x
mlhoviště ( vodní prvky) 2x

S přístupem pedagogů a kvalitou výchovné práce jsme spokojeni.
ano        b. spíše ano       c. spíše ne       d. ne
64                 18                      1                0
taktnější jednání 1x

S přístupem provozního personálu jsme spokojeni.
ano        b. spíše ano        c. spíše ne        d. ne
79                 4                     0                 0

Se stravovacím a pitným režimem a složením jídelníčku jsme spokojeni.
ano        b. spíše ano        c. spíše ne        d. ne
55                  22                      6                 0
pestrost stravy. více ovoce a zeleniny, více zdravých jídel 6x
výběr ze dvou jídel 2x

S rozsahem provozní doby jsme spokojeni.
ano        b. spíše ano       c. spíše ne        d. ne
77                  6                     0                 0

S četností a obsahem mimořádných zážitkových akcí pro děti (výlety, exkurze, divadla, bazén, karneval,..) jsme spokojeni.
ano        b. spíše ano        c. spíše ne       d. ne
73                  10                      0                0

S četností a obsahem mimořádných akcí pro rodiče (besídky, besedy, dílničky, čarodějnice, veřejné vystoupení,..) jsme spokojeni.
ano        b. spíše ano        c. spíše ne        d. ne
78                  5                      0                0

S informovaností o práci ve třídě, akcích a událostech (návštěvy, web,..) jsme spokojeni.

ano        b. spíše ano        c. spíše ne       d. ne
54                  25                     4                0
chybí info na webu ( aktuality) 8x
nástěnka – pozdní informace 1x
texty písní a básní na webu ( nástěnka ) 2x

Se současným zabezpečením budovy jsme spokojeni.
ano        b. spíše ano        c. spíše ne        d. ne
64                  17                      2                0
využívat kódování 2x

Hodnotilo 83 rodičů

Pouze kladné odpovědi byly u těchto otázek
provozní doba
provozní personál
akce pro děti
akce pro rodiče

Připomínky a záporné odpovědi se objevily u těchto otázek
stravování ( 6 hlasů)
web, nástěnky ( 4 hlasy)
budova ( 2 hlasy)
zahrada ( 2 hlasy)
zabezpečení (2 hlasy)
vybavení ( 1 hlas)
pedagogové , výchovná práce ( 1 hlas)

Ke stažení zde


U Broučků

Mateřská škola „U Broučků“ Milovice
Dukelská 320,289 23 Milovice
Telefon: 325 577 223,www. ms-ubroucku.cz

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Výsledky zápisu

 Oznámení
Informace k přijímání dětí z jiných mateřských škol v době prázdninového provozu.

Prázdninový provoz v naší MŠ je od 1.- 31.7.2019.

 • Děti se přijímají na základě podané žádosti, která je k vyzvednutí v naší mateřské škole,
  dále si ji můžete stáhnout na www stránkách školy od 20.5. – 21.6.2019.
 • Přihláška ke stažení ve formátu .doc nebo ve formátu .pdf.

K docházce dětí z jiných MŠ budou přijímány děti zaměstnaných rodičů.

 • Vyplněné žádosti se vracejí nejdéle do 21.6.2019. Žádosti po termínu již nepřijmeme.
 • Školné bude stanoveno podle doby docházky dítěte na žádosti.
  Platit se bude při nástupu dítěte do MŠ.
  (celý měsíc – 500,-Kč , 14 dní – 250,-Kč , 1 týden – 125,-Kč)
 • Stravné bude zúčtováno na konci docházky dítěte, dle skutečného odběru stravy.
  Zúčtování obdržíte poslední den docházky dítěte do MŠ od paní Ivety Pelcové, ředitelky Školní jídelny Milovice.

Dne 20.5.2019
Radka Němečková
ředitelka školy

 


 

zpět  zpět