Cvrčci
Světlušky
Motýlci
Třída Ferdy mravence
Berušky
Včelky
Naše školka
Školní řád
Aktuality
Přehled akcí
Zaujalo nás
Fotogalerie
Kroužky
Poplatky v MŠ
Kontakt
Napište nám
 
  Aktuality

čarodějnice

Dlouhé nehty, černé brýle,
klobouk do špičky,
pobíhají ve tmě čile
jako bludičky.
Co je to?

 

 

 

 

 

V pondělí 29. dubna 2019 od 15:30 hodin
na zahradě naší školky se koná
ČARODĚJNICKÝ REJ

      • čarodějnické disciplíny
      • čarodějná písnička
      • pálení ohně s tancem
      • opékání buřtů

Vítáme kostýmované čaroděje a čarodějky, a to nejen pro děti!

Prosíme vás o občerstvení na odměny dětem v podobě čarodějnických moučníků
– bábovka, perník nebo koláč – po čarodějnicku zdobený (už v pondělí ráno).

Děkujeme!

Vlastní buřty a pečivo s sebou.

Pití zajištěno.  

Těšíme se na společné zážitky!


U BroučkůMŠ U Broučků Milovice vyhlašuje termín zápisu pro školní rok 2019/2020.

Zápis bude probíhat ve čtvrtek 2.5.2019

v časech od 8.00 - 11.00 hodin a od 13.00 – 17.00 hodin

v budově mateřské školy.

MŠ U Broučků

Náhradní termín je 7.5. od 13.00- 14.00 hodin.

Vydávání přihlášek: od 18.března - do 2. května osobně v MŠ nebo stáhnutím na webových stránkách školy.

Přihláška ke stažení ve formátu .doc, ve formátu .pdf.

Odevzdávání přihlášek: v den zápisu přineste řádně vyplněnou
a podepsanou přihlášku na zadní straně s potvrzením od lékaře.
Dále předložíte rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.

Upozornění: V případě ,že trvalý pobyt dítěte je na adrese 30. června 508,Milovice(městský úřad), spadá přijetí do obvodu č.1 a ne k nám.V případě podání žádosti u nás bude tato žádost posuzována podle kritéria č.2.

Pro přijetí od školního roku 2019/2020 jsou ředitelkou školy stanovena tato kritéria:
1. přijetí dětí s trvalým pobytem v Milovicích ze spádového obvodu č.2 – Milovice a Boží Dar, vyjma ulic Mírová, Dělnická, Příčná, Nádražní, V Zahrádkách, Poštovní, v pořadí podle data narození od nejstaršího po nejmladší, až do naplnění kapacity školy
2. v případě volné kapacity školy přijetí dětí s trvalým pobytem v Milovicích ze spádového obvodu č.1 – Milovice - Mladá a Benátecká Vrutice, část obce Milovice - ulice Mírová, Dělnická, Příčná, Nádražní, V Zahrádkách, Poštovní, v pořadí podle data narození od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity školy
3. v případě volné kapacity školy přijetí dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem mimo Milovice (děti, které dovrší v daném školním roce 6 let) dle data narození od nejstaršího

O přijetí dítěte se zdravotním postižením dle výše uvedených kritérií bude rozhodnuto na základě písemného vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost a dále na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení (zákon č.561/2004Sb.,§34,odst.6)

U Broučků
Těšíme se na Vás „U Broučků“
Kontakt: Dukelská 320,Milovice,tel.:325 577 223,www.ms-ubroucku.cz

Upozornění: Nebudou přijaty přihlášky na tiskopisech jiných mateřských škol, přihlášky řádně nevyplněné , roztržené,zmačkané nebo nečitelné.


 

zpět  zpět