Cvrčci
Světlušky
Motýlci
Třída Ferdy mravence
Berušky
Včelky
Naše školka
Školní řád
Aktuality
Přehled akcí
Zaujalo nás
Fotogalerie
Kroužky
Poplatky v MŠ
Kontakt
Napište nám
GDPR
 
 
   
  třída předškolních dětí 5-6 letých
   
 
 


Pravidla soužití ve třídě Světlušek

 • jsme všichni kamarádi, chováme se k sobě hezky, pomáháme si
 • posloucháme paní učitelky, ale zároveň víme, že se na ně můžeme s důvěrou obrátit
 • pusu máme na hezká slova a umíme čarovat se slovy "prosím" a "děkuji"
 • zdravíme se s paní učitelkou, se zaměstnanci školky a s ostatními dětmi při příchodu a odchodu ze školky
 • nepřekřikujeme se a počkáme, až druhý domluví
 • hračky si po sobě vždy uklidíme tam, kam patří, jak ve třídě, tak na zahradě
 • před odpočinkem si připravíme lehátko a čekáme v klidu na pohádku
 • při stolování dbáme na čistotu, každé jídlo ochutnáme, i to které neznáme
 • když máme žízeň, jdeme se napít
 • po školce se pohybujeme pomalu, běháme, skáčeme a dovádíme na zahradě nebo v tělocvičně
 • v umývárně šetříme vodou i mýdlem, ruce si důkladně utíráme

up nahoru


Třídní plán

Integrované bloky a témata 1.pololetí 2019/20 - třída : Světlušky

ZÁŘÍ
Integrovaný blok: Brouček ve světě lidí

 • Brouček a jeho domov - místo , kde žiji - poznávání nového prostředí
                                      - rodina, pomoc v rodině

Integrovaný blok: Brouček v přírodě

 • Brouček v sadu - ovocné stromy a jejich plody
 • Brouček v lese - rozlišování listnatých a jehličnatých stromů

ŘÍJEN
Integrovaný blok : Brouček v přírodě

 • Brouček na zahrádce - zelenina, zpracování, rozlišování ovoce a zeleniny
 • Zdravá strava a životní styl
 • Brouček a přírodní jevy - znaky podzimu(draci, počasí)
                                      - správné oblékání

LISTOPAD
Integrovaný blok: Brouček v přírodě

 • Brouček v lese - listy, plody, přírodniny
 • Příroda usíná a chystá se k zimnímu spánku - zvířata

Integrovaný blok : Brouček v říši snů a fantazie

 • Tvořivý brouček - hudební nástroje
 • Brouček v pohádce

PROSINEC
Integrovaný blok : Brouček v říši snů a fantazie

 • Mikuláš
 • Adventní čas
 • Vánoce

LEDEN

 • v prvním lednovém týdnu vložíme týden s hračkami a uzavřeme Advent sv. Tří králů

Integrovaný blok: Brouček ve světě lidí

 • Zdravý brouček - lidské tělo - stavba, smysly, brouček u lékaře
 • Broučkovy zimní hry a radovánky

Integrované bloky a témata 2.pololetí 2019/20 - třída : Světlušky

ÚNOR
Integrovaný blok: Brouček v říši snů a fantazie

 • Brouček ve vesmíru
  plánujeme návštěvu Planetária

Integrovaný blok: Brouček ve světě lidí

 • Příprava na školu       - 2 týdny
 • Brouček stavitelem     - materiály

BŘEZEN
Integrovaný blok : Brouček v říši snů a fantazie

 • Karneval

Integrovaný blok : Brouček v přírodě

 • Znaky jara, časové pojmy
 • Jarní tématický týden – spaní v MŠ

Integrovaný blok : Brouček ve světě lidí

 • Pracovní profese

DUBEN
Integrovaný blok: Brouček v přírodě

 • Hospodářská zvířata, mláďata
 • Ptáci
 • Hmyz

Integrovaný blok : Brouček v říši snů a fantazie

 • Velikonoce
 • Čarodějnice

Tento měsíc plánujeme jarní tvořivou dílnu, na začátku měsíce a duben zakončíme čarodějnickým rejem na zahradě MŠ

KVĚTEN
Integrovaný blok : Brouček v přírodě

 • Stromy v sadu
 • Ekologie

Integrovaný blok : Brouček ve světě lidí

 • Město a vesnice
 • Dopravní výchova

Plánujeme třídní výlet do BOTANICUSU

ČERVEN
Integrovaný blok: Brouček ve světě lidí

 • Brouček cestovatel

ŠVP – Šumava (8.6. – 13.6.2020)

Integrovaný blok : Brouček v přírodě

 • Brouček v ZOO
 • Brouček u vody – slaná a sladká

up nahoru


Plánované akce

Akce, které se v daných měsících uskuteční budou upřesněny na nástěnce třídy

up nahoru


Výuka angličtiny - Cookie and friends

V letošním roce bude ve třídě „SVĚTLUŠEK“ probíhat každé pondělí seznamování s angličtinou podle materiálů vydavatelství OXFORD UNIVERSITY PRESS:
Cookie and friends

Cookie and friends

 • využíváme jak metodické příručky, tak CD, kopírovatelných materiálů, karet s obrázky a příběhy, plakátů a maňáska
 • vydavatelství Oxford University Press, které tvoří ucelený program výuky
 • výuka se aktuálně přizpůsobuje schopnostem dětí, jejich znalostem, náladě, složení pracovní skupiny
 • obsah je rozdělen podle těchto oblastí:
- čísla - hračky - oblečení - jídlo
- barvy - tělo - zvířecí mazlíčci - oslavy

Děti se seznamují s angličtinou formou Total physical response /TPR/ - reagují na pokyny vyučujícího pohybem nebo jiným způsobem.
Pokyny zadává vyučující v angličtině, kdy gesty a mimikou naznačuje, co je obsahem věty. Tento způsob výuky je základem výuky cizího jazyka v raném věku.
Při hodinách se používá metoda neustálého opakování. Vzhledem k rychlé unavitelnosti a ztrátě pozornosti jsou aktivity střídány, střídají se klidové, spontánní, kreativní a pohybové.

 • Úvodní lekce - seznámení, pokyny, pozdravy, číselná řada 1-6
 • 1.lekce – základní barvy
 • 2.lekce – hračky
 • 3.lekce – tělo, Christmas
 • 4.lekce – oblečení, Easter
 • 5.lekce – zvířecí mazlíčci, Mother´s Day, Family
 • 6.lekce – jídlo, Holidays

up nahoru


Fotografie

Mikulášská nadílka


Podzimní tvořivá dílna


Výlet Lysá

Všechny fotografie ke stažení v souboru .zip zde.

Výlet Mirakulum

Všechny fotografie ke stažení v souboru .zip zde.

 nahoruzpět  zpět