Cvrčci
Světlušky
Motýlci
Třída Ferdy mravence
Berušky
Včelky
Naše školka
Školní řád
Aktuality
Přehled akcí
Zaujalo nás
Fotogalerie
Kroužky
Poplatky v MŠ
Kontakt
Napište nám
 
 
   
  třída 5 letých dětí
   
 
   


Třídní vzdělávací plán na I.pololetí 2018/2019

ZÁŘÍ - Integrovaný blok: Brouček ve světě lidí

 • MŠ a okolí - adaptace, naše pravidla, seznamování se, orientace a bezpečný pohyb
 • Moje rodina – kde a ským žiji, role v rodině, rodinné vazby

ŘÍJEN - Integrovaný blok: Brouček v přírodě

 • Brouček v lese – poznávání stromů listnatých a jehličnatých, plody, houby, ochrana a chování v lese (sbírání listí, kaštanů, žaludů...)
 • Brouček ve volné přírodě – volně žijící zvěř
 • Brouček na zahrádce a v sadu – ovoce a zelenina, ovocné stromy, plody a druhy, barvy podzimu, roční období (pouštění draků)
 • Brouček na poli – polní práce, plodiny, stroje, pracovní profese

LISTOPAD - Integrovaný blok : Brouček v říši snů a fantazie, Brouček v přírodě

 • Broučkovy slavnosti – tématický týden ,,Uspávání broučků“
 • Brouček a přírodní jevy – oblečení podle ročních období a počasí
 • Brouček v pohádce – hrané a loutkové divadlo, práce s pohádkou, dramatizace

PROSINEC - Integrovaný blok: Brouček v říši snů a fantazie, Tvořivý brouček

 • Broučkovy slavnosti - lidové zvyky a tradice (Advent, Mikuláš, Vánoce)
 • Tvořivý brouček: hudební činnosti, nástroje, zpěv

LEDEN - Integrovaný blok: Brouček v říši snů a fantazie, Brouček ve světě lidí

 • Brouček v pohádce – práce s knihou, druhy textu, film - televize
 • Zdravý brouček – lidské tělo, u lékaře, hygiena a nemoci

Třídní vzdělávací plán na II.pololetí 2018/2019

ÚNOR - Integrovaný blok:

Brouček v přírodě
Brouček ve světě lidí

 • Brouček a čas - roční období, zima, zimní sporty
 • Zdravý brouček – u lékaře, nemoci a prevence, zdravý životní styl, lidské tělo, funkce

BŘEZEN - Integrovaný blok:

Brouček v přírodě
Brouček v říši snů a fantazie
Brouček ve světě lidí

 • Broučkovi slavnosti – masopust, karneval
 • Zdravý brouček – smysly, pohlaví
 • Brouček a čas – jaro, mláďata – vývoj
 • Brouček v říši rostlin – brouček na louce, druhy rostlin

DUBEN - Integrovaný blok:

Brouček v říši snů a fantazie
Brouček v přírodě
Brouček ve světě lidí

 • Brouček mezi zvířaty – hospodářská zvířata, jejich užitek
 • Broučkovi slavnosti – Velikonoce, Čarodějnice
 • Pilný brouček - profese

KVĚTEN - Integrovaný blok: Brouček ve světě lidí

 • Brouček a jeho domov – moje rodina, svátek matek
 • Brouček cestovatel – brouček ve městě, doprava, kultura, vesmír

ČERVEN - Integrovaný blok:

Brouček v přírodě
Brouček ve světě lidí
Brouček v říši snů a fantazie

 • Brouček u vody – sladká voda, moře, koloběh
 • Brouček cestovatel – brouček a jiné země, živočichové, příroda, naše země
 • Broučkovy slavnosti - škola v přírodě, den dětí, hurá prázdniny, bezpečnost

up nahoru


Plánované akce

 • výlet do Mirákula
 • říjen/listopad - návštěva hospodářského družstva Pěstitel Stratov,
 • dle počasí výlety po okolí (pole, rezervace divokých koní)
 • listopad - tématický týden „Uspávání broučků“ ( spaní ve školkce )
 • tvořivá adventní dílnička
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • návštěva kostela Sv. Kateřiny - Milovice
 • Karneval
 • Jarní dílnička
 • Pálení čarodějnic
 • Návštěva divadla
 • Bazén Jičín
 • Dopravní hřiště
 • Škola v přírodě
 • Celodenní výlet

Termíny budou včas upřesněny na nástěnce třídy.

up nahoru


Třídní pravidla

 • Umím pozdravit, rozloučit se, požádat a poděkovat.
 • Ošklivými slovy nic nevyřeším, omluvit se je slušnost.
 • Pomoc a kamarádství je důležité pro všechny.
 • Vše má své misto, hračky i oblečení.
 • Křičením nezískám pozornost.
 • Chovám se ohleduplně a bezpečně.

Pravdila Třídy Ferdy mravence

 nahoru


Fotografie

Dopravní hřiště

Všechny fotografie ke stažení v souboru .zip zde.

Výlet do kina Poděbrady

Všechny fotografie ke stažení v souboru .zip zde.

Josefovské tůně

Všechny fotografie ke stažení v souboru .zip zde.

ZOO Liberec - Světlušky a Ferdové

Všechny fotografie ke stažení v souboru .zip zde.

Záchranáři

Všechny fotografie ke stažení v souboru .zip zde.

Březen

Všechny fotografie ke stažení v souboru .zip zde.

Zimní radovánky

Všechny fotografie ke stažení v souboru .zip zde.

Vánoční dílnička

Všechny fotografie ke stažení v souboru .zip zde.

Mikuláš

Všechny fotografie ke stažení v souboru .zip zde.

Exkurze - místní hospodářské družstvo

Všechny fotografie ke stažení v souboru .zip zde.

Podzim u Ferdů

Všechny fotografie ke stažení v souboru .zip zde.

Hrajeme si se zeleninou

Všechny fotografie ke stažení v souboru .zip zde.

Mirakulum

Všechny fotografie ke stažení v souboru .zip zde.

up nahoru


zpět  zpět