Cvrčci
Světlušky
Motýlci
Třída Ferdy mravence
Berušky
Včelky
Naše školka
Školní řád
Aktuality
Přehled akcí
Zaujalo nás
Fotogalerie
Kroužky
Poplatky v MŠ
Kontakt
Napište nám
GDPR
 
 

1.Úplata za předškolní vzdělávání (tzv. školné)

Platba školného / dle Směrnice č. 2/2020 (visí u vchodu do budovy)

 • platí rodiče dětí narozených k 1.9.2018 a mladší
 • každý měsíc 700,- Kč / dítě nejdéle do 15-tého daného měsíce
 • číslo účtu: 162 879 249 / 0600
 • jméno dítěte uveďte prosím do zprávy pro příjemce

  Platbu je vhodné dát trvalým příkazem na 11 měsíců (o letních prázdninách se platí za měsíc, ve kterém je provoz školy).
  Na další školní rok může být stanovena nová výše školného.

2. Příspěvek do fondu rodičů

na úhradu divadel, autobusů, výletů a dalších akcí školy (tzv. fond SRPŠ)

Tento příspěvek se hradí za každé dítě. Z příspěvku jsou odečítány platby za akce, kterých se dítě opravdu v průběhu školního roku účastní. Přeplatky se převádějí do následujícího školního roku. Při ukončení docházky dítěte do MŠ se přeplatky vracejí zpět na účet rodičů.

 • Výše ročního příspěvku: 1 400,- Kč
 • číslo účtu: 233 043 095 / 0600
 • jméno dítěte uveďte prosím do zprávy pro příjemce
 • Možnosti úhrady:
 • 1 x ročně 1 400,- Kč do 20.9.
 • 2 x ročně 700,- Kč do 20.9., 20.1.
 • 4 x ročně 350,- Kč do 20.9., 20.12., 20.2., 20.5.

zpět  zpět