Cvrčci
Světlušky
Motýlci
Třída Ferdy mravence
Berušky
Včelky
Naše školka
Školní řád
Aktuality
Přehled akcí
Zaujalo nás
Fotogalerie
Kroužky
Poplatky v MŠ
Kontakt
Napište nám
GDPR
 
 

Historie naší mateřské školy sahá do roku 1954 minulého století, kde byly položeny její základy. Svoje dveře dětem otevřela 4.4. 1957. Urbanisticky budova zapadá do dobové zástavby sídliště Balonka. Původně byla koncipovaná jako čtyřtřídní mateřská škola s bohatým zázemím pro všechny třídy. V roce 2003 se stává Mateřskou školou U Broučků. V současné době je v budově šest tříd s kapacitou 120 dětí, tj. 20 dětí na jednu třídu. Pro školní rok 2022/2023 bude kapacita MŠ navýšena o 18 dětí a to pro děti, které mají status uprchlíka dle zákona č.199 /2022 Sb. označený jako "Lex Ukrajina".

Kolem budovy se rozprostírá velká parková zahrada, která dětem nabízí spoustu místa na hry, různé aktivity a školní akce. Rozvíjí a podporuje u dětí fantazii, pracovní návyky, pozitivní vztah k přírodě.

Po celou dobu své působnosti slouží škola stále stejným účelům. V minulosti také na několik let posloužila jedna třída dětem se zvláštními potřebami a kombinovanými vadami, nebo dětem cizí státní příslušnosti.

Budova i zahrada je stále modernizována a vylepšována, pro všestranný rozvoj, radost a pohodlí dětí. O provoz školy se starají 4 provozní zaměstnanci. Stravu zajišťuje školní jídelna, která se nachází také v budově školy.

V současné době vzdělávání v mateřské škole jde ruku v ruce s moderními trendy, ale nezapomíná ani na tradice.
Školní vzdělávací program Brouček létá světem vychází z rámcově vzdělávacího programu, který vytvořil tým profesionálních pedagogů.

Filozofie školy podporuje dětskou spontánnost, zvídavost, smysl pro humor, laskavost, ochotu, toleranci, tělesnou pohodu, radost ze života.

Zveřejnění rozpočtu na rok 2024 a střednědobého výhledu na roky 2025-2026 (odkaz na stránky města Milovice):
https://mesto-milovice.cz/ms-u-broucku/ds-1178/p1=11594

Provozní doba mateřské školy je od 6:00 hodin do 17:00 hodin.


Motto

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.“

Prof. PHDr. Zdeněk Matějček, CSc.

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno… to není výmluva, to je fakt.

Každé jednotlivé dítě přichází na svět s určitými vrozenými schopnostmi a dispozicemi, vyrůstá v různých prostředích, obklopeno lidmi, věcmi, ovlivňováno výchovou rodiny i blízkého okolí. Do mateřské školy přichází tedy každé jiné, na jiné úrovni poznání a vědomostí.

Pokud budeme:
- podporovat je v jejich spontánnosti, povzbuzovat je v jejich zájmech
- nabízet jim bezpečné a podnětné prostředí
- dělat s nimi činnosti pro zábavu a poznání, nikoli pro bezchybný výtvor
- podporovat tělesnou pohodu a radost z pohybu
- podporovat je v pozitivním a zdravém přístupu k životu
- podporovat jejich přátelství, včetně kamarádské pomoci
- ukazovat jim laskavost, ochotu a toleranci jako normu
- ukazovat jim smysl pro humor a jak funguje smích

posuneme je o velký kus vpřed. Každé zvlášť, individuálně a přesto v rámci kolektivu  společně s ostatními. Nebudou všichni umět všechno. To není ani možné docílit.

Budou se však umět radovat ze svých úspěchů, z úspěchů druhých, ze života.

Tím naplníme druhou část našeho motta ……ale můžeme je učinit šťastnými.“

Takto chceme naplnit v mateřské škole slova našeho světově uznávaného dětského psychologa a moderního reformátora v péči o děti pana Prof. PHDr. Zdeňka Matějčka.


zpět  zpět