Cvrčci
Světlušky
Motýlci
Třída Ferdy mravence
Berušky
Včelky
Naše školka
Školní řád
Aktuality
Přehled akcí
Zaujalo nás
Fotogalerie
Kroužky
Poplatky v MŠ
Kontakt
Napište nám
 
 

Budova naší mateřské školy byla postavena na okraji "sídliště" bytových domů, které se stavěly mezi lety 1954-1957, stejně tak i budova naší školy. Provoz školy byl zahájen 4. dubna 1957. Po celou dobu slouží budova svému účelu, pro který byla postavena - dětem předškolního věku.

Zřizovatelem mateřské školy je Město Milovice. Od 1. 1. 2003 je zřízena jako příspěvková organizace a nese svůj nový název Mateřská škola "U Broučků" Milovice. Již dříve byly jednotlivé třídy mateřské školy pojmenovány názvy broučků, ze kterých vyplynul celý název školy.

Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2019 a návrhy střednědobého výhledu na roky 2020-2021 (odkaz na stránky města Milovice):
http://urad.mesto-milovice.cz/cs/samosprava/rozpocty-a-vyhledy-prispevkovych-organizaci-mesta-milovice/ 

Provozní doba mateřské školy je od 6:15 hodin do 17:00 hodin.


Motto

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.“

Prof. PHDr. Zdeněk Matějček, CSc.

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno… to není výmluva, to je fakt.

Každé jednotlivé dítě přichází na svět s určitými vrozenými schopnostmi a dispozicemi, vyrůstá v různých prostředích, obklopeno lidmi, věcmi, ovlivňováno výchovou rodiny i blízkého okolí. Do mateřské školy přichází tedy každé jiné, na jiné úrovni poznání a vědomostí.

Pokud budeme:
- podporovat je v jejich spontánnosti, povzbuzovat je v jejich zájmech
- nabízet jim bezpečné a podnětné prostředí
- dělat s nimi činnosti pro zábavu a poznání, nikoli pro bezchybný výtvor
- podporovat tělesnou pohodu a radost z pohybu
- podporovat je v pozitivním a zdravém přístupu k životu
- podporovat jejich přátelství, včetně kamarádské pomoci
- ukazovat jim laskavost, ochotu a toleranci jako normu
- ukazovat jim smysl pro humor a jak funguje smích

posuneme je o velký kus vpřed. Každé zvlášť, individuálně a přesto v rámci kolektivu  společně s ostatními. Nebudou všichni umět všechno. To není ani možné docílit.

Budou se však umět radovat ze svých úspěchů, z úspěchů druhých, ze života.

Tím naplníme druhou část našeho motta ……ale můžeme je učinit šťastnými.“

Takto chceme naplnit v mateřské škole slova našeho světově uznávaného dětského psychologa a moderního reformátora v péči o děti pana Prof. PHDr. Zdeňka Matějčka.


Tak, jak se v průběhu let měnil a mění život v mateřské škole, tak se mění i budova jako taková. Po 30-ti letech provozu mateřské školy bylo již potřeba zahájit větší opravy. V roce 1995 se započalo s výměnou oken, nejdříve v horním patře, rok poté se vyměnila okna i v přízemí. Výměna některých trámů, střešní krytiny a žlabů následovala v létě roku 2001. Do podzimu 2001 byla budova vytápěna dálkově z dětského domova. Po vybudování plynové kotelny je budova vytápěna samostatně. Celková rekonstrukce elektroinstalace v nadzemní části budovy byla provedena na počátku léta v roce 2003. V důsledku otevření 6. třídy a splnění hygienických norem došlo k rekonstrukci sociálního zařízení v celé budově. V květnu 2005 došlo k havárii vody - prasklé potrubí v horním patře. V důsledku této havárie byla provedena rekonstrukce rozvodů vody a obkladů v umývárnách v levém křídle. V dalším roce bylo rekonstruováno druhé křídlo. Po roce 1990 dochází k postupné výměně vnitřního vybavení - lehátka, hrací kouty, dětský sedací nábytek, psací stoly, rolety, podlahy.... Od nástupu chlapců, konajících civilní službu, se začala probouzet k životu i zahrada. Posledních letech se o údržbu starali dva pracovníci, díky nim se zahrada stala naší chloubou. Nyní v jejich práci pokračuje 2.rokem nový školník. V květnu 2011 se budova zateplila a oblékla do slušivého kabátu. Další rok se vyměnily rozvody topení.

zpět  zpět