Cvrčci
Světlušky
Motýlci
Třída Ferdy mravence
Berušky
Včelky
Naše školka
Školní řád
Aktuality
Přehled akcí
Zaujalo nás
Fotogalerie
Kroužky
Poplatky v MŠ
Kontakt
Napište nám
GDPR
 
 

GDPR

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Roman Šmíd

MOORE CZECH REPUBLIC s.r.o.
Karolínská 661/4
Praha 8
186 00
Kontakt : roman.smid@moore-czech.cz

Informační memorandum - kategorie zpracovávaných osobních údajů

Verze ke stažení pdf

Škola provádí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zpracovávání osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je zpracovávání potřebné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu.

Škola má za povinnost podle § 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů zajistit, aby byly informace týkající se účelu zpracování, kategorií osobních údajů a subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchovávání zveřejněny/zpřístupněny dálkovým přístupem na internetových stránkách.

Více viz výše uvedený dokument ke stažení.

 


zpět  zpět