Cvrčci
Světlušky
Motýlci
Třída Ferdy mravence
Berušky
Včelky
Naše školka
Školní řád
Aktuality
Přehled akcí
Zaujalo nás
Fotogalerie
Kroužky
Poplatky v MŠ
Kontakt
Napište nám
GDPR
 
 

V současné době pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu, který jsme nazvali "Brouček létá světem" a který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a je schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Název školního vzdělávacího programu nám poskytuje širokou paletu oblastí, které lze obsáhnout v jednotlivých tématických blocích a dává nám možnost přiblížit dětem svět se všemi jeho krásami, pestrostí, různorodostí, zákonitostmi, nástrahami a vztahy.


Tyto záměry naplňujeme v průběhu celého roku a jsou zapracovány do jednotlivých integrovaných bloků a témat.

1. Integrovaný blok: BROUČEK V PŘÍRODĚ

Záměr : Vytvářet u dětí kladný vztah k přírodě, umět vnímat její krásu a proměny. Chápat její rozmanitost. Mít základní povědomí o tom jak ji chtánit a jak oni pěčovat.

Témata:

 • Brouček mezi zvířátky
 • Brouček v říši rostlin
 • Brouček u vody
 • Brouček a přírodní jevy
 • Brouček a ekologie

2. Integrovaný blok: BROUČEK VE SVĚTĚ LIDÍ

Záměr: Bezpečně se pohybovat ve světě lidí. Uvědomovat si, že jsme součástí lidské společnosti,
v níž má každý člověk své potřeby, svou roli, své místo, své práva a povinnosti.

Témata:

 • Brouček a jeho domov
 • Zdravý brouček
 • Pilný brouček
 • Brouček cestovatel

3. Integrovaný blok: BROUČEK V ŘÍŠI SNŮ A FANTAZIE

Záměr: Rozvíjet u dětí tvořivost, fantazuu a vynálezavost prostřednictvím hudebních, literárních, výtvarných a pracovních činností. Vnímat umělecké a kulturní podněty, radostně je prožívat.

Témata:

 • Broučkovy slavnosti
 • Brouček v pohádce
 • Tvořivý brouček

Období předškolního věku je přirozený most pro přechod od nevázaného věku dětství k systematickému vzdělávání. V celém tomto období dáváme dítěti možnost si hrát, objevovat, poznávat a tvořit. A proto si při každém tématu, kterému se právě věnujeme, vyprávíme zážitky ze života dětí, zpíváme, malujeme a kreslíme, vyrábíme, cvičíme a hrajeme pohybové hry, čteme si pohádky a různé příběhy, recitujeme.

zpět  zpět